De voor- en naschoolse opvang gaat door in Spinibo Asse.

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 7u tot 8.15u (betalend tot 8u – vertrek bus naar school om 8u) en van 15.15u tot 19u (betalend vanaf 15.45u – vertrek bus naar Spinibo rond 15.30u). Woensdag: 7u tot 8.15u (betalend tot 8u – vertrek bus naar school om 8u).

Spinibo Asse, Boekfos 30, 1730 Asse, 02 532 03 09

per begonnen half uur: € 1,00.

25% korting voor meer kinderen uit hetzelfde gezin die gelijktijdig aanwezig zijn.
Sociaal tarief (50%) kan worden aangevraagd via de verantwoordelijke.
Betalingen gebeuren maandelijks via facturatie.

Op woensdagnamiddag gaan de kinderen van GO Vijverbeek om 12.30u naar Spinibo Asse.

Van 12.30u tot 19u (betalend vanaf 13u).

Spinibo Asse, Boekfos 30, 1730 Asse, 02 532 03 09

Minder dan 3 uur opvang: € 4,00. Vanaf 3 uur tot 6 uur opvang: € 6,50.

25% korting voor meer kinderen uit hetzelfde gezin die gelijktijdig aanwezig zijn.
Sociaal tarief (50%) kan worden aangevraagd via de verantwoordelijke.
Betalingen gebeuren maandelijks via facturatie.

Op schoolvrije dagen verzorgt Spinibo de opvang op de Boekfos in Asse centrum.

Van 7u tot 19u.

Spinibo Asse, Boekfos 30, 1730 Asse, 02 532 03 09

Woensdag 3 oktober 2018
Vrijdag 30 november 2018
Donderdag 2 mei 2019
Vrijdag 3 mei 2019
Vrijdag 28 juni 2019: alle scholen stoppen om 12 uur, er wordt opvang voorzien zoals een woensdagnamiddag

Minder dan 3 uur opvang: € 4,00. Vanaf 3 uur tot 6 uur opvang: € 6,50. Meer dan 6 uur opvang: € 11,00.

25% korting voor meer kinderen uit hetzelfde gezin die gelijktijdig aanwezig zijn.
Sociaal tarief (50%) kan worden aangevraagd via de verantwoordelijke.
Betalingen gebeuren maandelijks via facturatie.

contact

Buitenschoolse kinderopvang Spinibo
Boekfos 30, 1730 Asse
02 532 03 09
0473 57 10 78
spinibo@asse.be
Permanentie op maandag van 16u tot 18u en woensdag van 14u30 tot 16u30


inschrijven

Wij vragen eenmalig een Schriftelijke overeenkomst in te vullen
Nieuwe inschrijving
Heb je deze overeenkomst al een keer ingevuld? Dan kan je kind naar de opvang komen voor- en naschools, op woensdagnamiddag, op schoolvrije dagen en tijdens vakanties.
Wijzigingen (vb. medische gegevens, adres, nieuw kind in het gezin…) kan je doorgeven via volgende pagina.
Aanpassen gegevens.

huishoudelijk reglement

Via onderstaande links kan je de huishoudelijke reglementen raadplegen.
Spinibo Asse
In beeld (pictogrammen)

stel uw vraag