Nieuwe inschrijving

Wij vragen eenmalig een schriftelijke overeenkomst te ondertekenen (door beide ouders), een kindfiche en een toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal in te vullen, alvorens de opvang (voor- en naschools, woensdagnamiddag, schoolvrije dagen, speelplein) kan starten.


Je kan dit op drie manieren:

Elke wijziging aan de gegevens op deze documenten, moet schriftelijk worden doorgegeven via spinibo@asse.be. Je kind krijgt een badge gedurende de eerste dagen dat het in de opvang blijft.

Via deze link kan je ons huishoudelijk reglement raadplegen.