De voorschoolse opvang gaat door op de school zelf (nieuw vanaf schooljaar 2017-2018).

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 7u tot 8.15u (betalend tot 8u). Woensdag: 7u tot 8.15u (betalend tot 8u).

GBS Centrum, Mollestraat 31, 1730 Asse, 02 452 95 24

per begonnen half uur: € 1,00.

25% korting voor meer kinderen uit hetzelfde gezin die gelijktijdig aanwezig zijn.
Sociaal tarief (50%) kan worden aangevraagd via de verantwoordelijke.
Betalingen gebeuren maandelijks via facturatie.

De naschoolse opvang gaat door in Spinibo Asse.

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: van 15.15u tot 19u (betalend vanaf 15.45u).

Spinibo Asse, Boekfos 30, 1730 Asse, 02 532 03 09

per begonnen half uur: € 1,00.

25% korting voor meer kinderen uit hetzelfde gezin die gelijktijdig aanwezig zijn.
Sociaal tarief (50%) kan worden aangevraagd via de verantwoordelijke.
Betalingen gebeuren maandelijks via facturatie.

Op woensdagnamiddag gaan de kinderen van De Schatkist om 12.30u naar Spinibo Asse. Er is opvang tot 13u op de school voor kinderen die niet naar Spinibo gaan.

Van 12.30u tot 19u (betalend vanaf 13u).

Spinibo Asse, Boekfos 30, 1730 Asse, 02 532 03 09

Minder dan 3 uur opvang: € 4,00. Vanaf 3 uur tot 6 uur opvang: € 6,50.

25% korting voor meer kinderen uit hetzelfde gezin die gelijktijdig aanwezig zijn.
Sociaal tarief (50%) kan worden aangevraagd via de verantwoordelijke.
Betalingen gebeuren maandelijks via facturatie.

Op schoolvrije dagen verzorgt Spinibo de opvang op de Boekfos in Asse centrum.

Van 7u tot 19u.

Spinibo Asse, Boekfos 30, 1730 Asse, 02 532 03 09

Maandag 10 september 2018
Maandag 15 oktober 2018
Woensdag 23 januari 2019
Vrijdag 8 februari 2019
Vrijdag 28 juni 2019: alle scholen stoppen om 12 uur, er wordt opvang voorzien zoals een woensdagnamiddag

Minder dan 3 uur opvang: € 4,00. Vanaf 3 uur tot 6 uur opvang: € 6,50. Meer dan 6 uur opvang: € 11,00.

25% korting voor meer kinderen uit hetzelfde gezin die gelijktijdig aanwezig zijn.
Sociaal tarief (50%) kan worden aangevraagd via de verantwoordelijke.
Betalingen gebeuren maandelijks via facturatie.

contact

Buitenschoolse kinderopvang Spinibo
Boekfos 30, 1730 Asse
02 532 03 09
0473 57 10 78
spinibo@asse.be
Permanentie op maandag van 16u tot 18u en woensdag van 14u30 tot 16u30


inschrijven

Wij vragen eenmalig een Schriftelijke overeenkomst in te vullen
Nieuwe inschrijving
Heb je deze overeenkomst al een keer ingevuld? Dan kan je kind naar de opvang komen voor- en naschools, op woensdagnamiddag, op schoolvrije dagen en tijdens vakanties.
Wijzigingen (vb. medische gegevens, adres, nieuw kind in het gezin…) kan je doorgeven via volgende pagina.
Aanpassen gegevens.

huishoudelijk reglement

Via onderstaande links kan je de huishoudelijke reglementen raadplegen.
Spinibo Asse
Opvang op de school
In beeld (pictogrammen)

stel uw vraag