De voorschoolse opvang gaat door in de school zelf.

Alle dagen van de week: 7u tot start school.

De Leerheide-Ascanusinstituut
Kleuters: Oostkouter 1, 1730 Asse
Lagere school: Kapellestraat 9, 1730 Asse, 02 452 70 45

Betalend tot 8u: per begonnen half uur € 1,00.

25% korting voor meer kinderen uit hetzelfde gezin die gelijktijdig aanwezig zijn.
Sociaal tarief (80%) kan worden aangevraagd via de verantwoordelijke.
Betalingen gebeuren maandelijks via facturatie.

De naschoolse opvang gaat door in de school zelf

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: einde school tot 18u15.

De Leerheide-Ascanusinstituut
Kleuters: Oostkouter 1, 1730 Asse
Lagere school: Kapellestraat 9, 1730 Asse, 02 452 70 45

Vanaf 15u45: per begonnen half uur € 1,00.

25% korting voor meer kinderen uit hetzelfde gezin die gelijktijdig aanwezig zijn.
Sociaal tarief (80%) kan worden aangevraagd via de verantwoordelijke.
Betalingen gebeuren maandelijks via facturatie.

Op woensdagnamiddag gaan de kinderen van De Leerheide om 12.30u naar GBS Krokegem waar Spinibo voor de opvang zorgt. Er is opvang tot 13u op de school voor kinderen die niet naar Spinibo Krokegem gaan.

Einde school tot 18u15.

De Leerheide-Ascanusinstituut
Kleuters: Oostkouter 1, 1730 Asse
Lagere school: Kapellestraat 9, 1730 Asse, 02 452 70 45
GBS Krokegem, Oude Dendermondsebaan 17, 1730 Asse, 02 452 95 25, 0471 77 68 93

Betalend vanaf 13u: minder dan 3 uur opvang € 4,00, vanaf 3 uur tot 6 uur opvang € 6,50.

25% korting voor meer kinderen uit hetzelfde gezin die gelijktijdig aanwezig zijn.
Sociaal tarief (80%) kan worden aangevraagd via de verantwoordelijke.
Betalingen gebeuren maandelijks via facturatie.

Op schoolvrije dagen verzorgt Spinibo de opvang op de Boekfos in Asse centrum.

Van 7u tot 18u15.

Spinibo Asse, Boekfos 30, 1730 Asse, 02 532 03 09

Maandag 13 september 2021
Maandag 4 oktober 2021
Woensdag 1 december 2021
Maandag 31 januari 2022
Woensdag 25 mei 2021

Minder dan 3 uur opvang € 4,00, vanaf 3 uur tot 6 uur opvang € 6,50 en meer dan 6 uur opvang € 11,00.

25% korting voor meer kinderen uit hetzelfde gezin die gelijktijdig aanwezig zijn.
Sociaal tarief (80%) kan worden aangevraagd via de verantwoordelijke.
Betalingen gebeuren maandelijks via facturatie.

contact

Buitenschoolse kinderopvang Spinibo
Boekfos 30, 1730 Asse
02 532 03 09
0473 57 10 78
spinibo@asse.be
Permanentie woensdag van 14u30 tot 16u30 of langs komen op afspraak


inschrijven

Wij vragen eenmalig een Schriftelijke overeenkomst in te vullen
Nieuwe inschrijving
Heb je deze overeenkomst al een keer ingevuld? Dan kan je kind naar de opvang komen voor- en naschools, op woensdagnamiddag, op schoolvrije dagen en tijdens vakanties.
Wijzigingen (vb. medische gegevens, adres, nieuw kind in het gezin…) kan je doorgeven via volgende pagina.
Aanpassen gegevens.

facturatie

Maandelijks ontvang je een factuur per post.
Krijg je de factuur liever per mail? Contacteer ons via spinibo@asse.be
Wil je betalen via domiciliëring? Vul onderstaand document in en bezorg het ons in de opvang of via spinibo@asse.be

domiciliëringsmandaat.

huishoudelijk reglement

Via onderstaande links kan je de huishoudelijke reglementen raadplegen.
Spinibo Asse
Opvang op de school
In beeld (pictogrammen)

stel uw vraag