Welkom!


De buitenschoolse kinderopvang wordt georganiseerd door het gemeentebestuur van Asse. Kinderen uit de kleuterschool en lagere school (en tot 14 jaar tijdens de schoolvakanties) worden voor- en naschools, op woensdagnamiddag, op schoolvrije dagen en tijdens de schoolvakanties opgevangen door een team van deskundige begeleiding. In de buitenschoolse kinderopvang krijgen kinderen de kans om te ravotten, rustig een boek te lezen, te knutselen, te sporten of een dutje te doen. Er worden activiteiten aangeboden, maar kinderen kiezen zelf of ze hieraan al dan niet deelnemen. De vrije tijd en de keuze van het kind staan centraal.

Klik op het logo van de school van je kind om te weten te komen hoe de opvang voor jouw kind georganiseerd wordt.